6 februari 2014

Avsnitt 16 - pedagogiken på Runö Folkhögskola


Runös utbildningar bygger på folkbildningen idé. Lärarna arbetar utifrån en grupporienterad pedagogik där de omsorgsfullt komponerade grupparbetena utifrån syfte och mål är centrala. Det är deltagarnas samlade erfarenheter som leder till ny kunskap. De vardagsproblem deltagarna tar med sig in i kursen blir en kunskapskälla. 

Det aktiva, deltagarstyrda lärandet handlar om att utgå från den egna verkligheten och upptäcka sammanhangen. Lärarens roll är att ge stöd på vägen mot den nya kunskapen. 

Våra värderingar utgår från rättvisa, solidaritet, jämlikhet och frihet. Det kritiska tänkandet är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle och så även i utbildningarna. Samhället och arbetslivet kan förändras och förbättras. Det är därför vi tror på en aktiverande och aktionsinriktad kunskap, som leder till handling. 
Runö Folkhögskola20 december 2013

Avsnitt 15 - Folkbildning som begrepp del 2
Vi intervjuar Thor Rutgersson.13 december 2013

Avsnitt 14 - Folkbildning som begrepp del 1
Folkbildning som begrepp del ett Vad är folkbildning för dig/mig, för min organisation som beställare av kurs/cirkel, eller för samhället? Yvonne och Bernt resonerar, är det att ha nytta, att det ska ha ett värde för mig/dig, beställare eller samhället? Nä, folkbildning ska ge svar, ge mening, skapa förutsättning, att kunna utvecklas som och vara människa.

4 december 2013

Avsnitt 13 - Intervju med Ann-Sofie Tsupukka

Vi träffar Ann-Sofie Tsupukka och resonerar om hennes erfarenheter av kurser och cirklar. 
Att det inte är självklart att acceptera nya arbetssätt, det är riktigt att vara skeptisk ibland. 
Vi pratar om värderingar och fördomar. 
Vi pratar också om det finns gränser för vad man får göra i kurssituationer?
21 november 2013

Avsnitt 12 - Boken på arbetsplatsen

  


Har boken någon betydelse för pedagogiken?
Eftersom vårt skriftspråk inte är mer några tusen år gammalt, är boken en fråga om makt?
Har våra bibliotek någon betydelse, eller kan vi lika gärna köpa en bok på affären om vi behöver det?
Boken har text som vi i våra huvud målar i inre bilder, får vi likadana bilder?
inspiration - gemenskap - stimulans - klassfråga - upplevelser


en fara för den muntliga berättartradionen?16 oktober 2013

Pedagogikpodden - Intervju med Lena Boström


Lena Boström

Kanske har vi gjort det lite för enkelt för oss då vi i tidigare avsnitt pratat om lärstilar. 
Tack vare att Runö Folkhögskola tillsammans med Mittuniversitetet nu genomför kursen Lärstilsmetodik 7,5 poäng får vi möjlighet att djupdyka i lärstilarnas värld tillsammans med docenten i pedagogik Lena Boström. 
Självklart passar vi på att göra poddradio där vi intervjuar Lena då hon besöker Runö.

Nedan är exempel på pedagogiska verktyg.Kinestetiska och taktila verktyg


Taktilt verktyg
PLS - Programmed Learning Sequence


Lärstilar

3 oktober 2013

Avsnitt 11 - Mera presentationsövningar
- Men inte kan vi väl prata om presentationsövningar i ännu ett avsnitt? funderar Yvonne. - Varför skulle vi inte kunna det? säger Bernt.
Det är klart att vi kan prata om ännu fler presentationsövningar och metoder och det är precis vad vi gör i detta avsnitt.
Vi börjar med att berätta om hur man kan använda vykort, Story Cubes och andra spännande övningar.
Kan du namnen på dina deltagare? Om du har svårt att komma ihåg namnen på dina deltagare kan du få lite tips på övningar som stödjer minnet!
- Tror du de som lyssnar har några presentationsövningar de vill dela med sig av? undrar Bernt. - Vi frågar så får vi se om vi får svar från några... säger Yvonne

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More