3 september 2013

Avsnitt 8 - Planering av utbildning

Vi börjar där vi slutade i förra avsnittet. Vi har fått ett uppdrag att genomföra en utbildning. Vi har ramarna klara… men innehållet då? Vad ska finnas med? Hur blir det ett innehåll i utbildningen så leder till att målen uppfylls? Vad är handledaren/pedagogens roll och uppgift?

Till dagens poddsändning finns några bilder. Didaktikblomman som visar alla de blad som behövs för att en utbildning ska bli bra. Varje kronblad behöver vi titta på, tänka på och ta ställning till hur vi vill hantera.


 Utbildningsplanering med VAK+t som utgångspunkt. Beskriv målet med utbildningspasset och fundera sedan på vilka metoder som du kan använda dig av för att tillgodose olika behov så som visuella, audiotiva, kinestetiska och taktila. Du kan göra detta för en hel utbildning men du kan också gå ner på delnivå och göra en bild för varje del.


I detta avsnitt talar vi också om Johan Arvidssons vykort som kan användas vid presentation, behovsinventering, bearbetning av ett tema, sammanfattning, beslut och vid utvärdering. Här får du också telefonnumret dit du kan ringa och beställa vykorten. Du får också se hur vykorten ser ut på en av filerna vi har med här. Lycka till med din planering av utbildningar!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More