20 september 2013

Avsnitt 9 - Är kursprogrammet vi gör en planering eller är kursprogrammet resultatet av den planering vi gjort?

Underlaget till program för deltagarna kan vara en mindmap eller annan struktur. Det handlar fortfarande om planering och om var man börjar sina tankegångar någonstans. Vi pratar om vad deltagarna har för förkunskaper, var de befinner sig, innan kursen. Ett sätt kan vara att börja där deltagarna är och starta i det kända för att sakta men säkert ta sig mot det okända. På det sättet följs vi åt på resan ut i det okända.

Vi pratar om boken ”Att vara lärare för vuxna” av Bengt Björklund. Där beskriver han Blooms taxonomi, kunskapsstegen.
Kunskapsstegen beskriver att du börjar med att upprepa det du hört eller sett för att sen klättra vidare på kunskapsstegen. Först när du förstår kan du därefter tillämpa – använda den kunskapen du erövrat. Det sista steget handlar om produktion – alltså att kunna producera nytt utifrån vad man förstår, tillämpar och dessutom kan dra konsekvenserna av.
Tittar vi lite närmare på kunskapsstegen ser vi att första steget, reproduktion handlar om att återupprepa något. Nästa steg är att förstå det man hör och kan upprepa. Efter att vi förstått och kan dra konsekvenserna av det, kan vi använda det vid olika tillfällen. Vi vet i vilket sammanhang vår förståelse och vår kunskap kan användas. Sista steget är produktion. Då kan vi och förstår vi så pass mycket att vi också kan se begränsningarna och vill utveckla teorin eller användningen av det vi kan. Vi vill göra nytt och eget. Vi kan här också vara handledare kring detta eftersom vi känner oss trygga i vad vi vet och kan.


Lärstilar, människor har olika sätt att lära, Det finns de som hellre vill använda bilder för att lära sig olika saker, några vill gärna ha en berättelse. Det finns flera som vill ha något att göra under tiden man lyssnar eller ser nya saker. Det finns även ett gäng som vill röra på sig för att lära.
Inspelen i en kurs måste vara anpassade för målgruppen, de måste vara i ordning och leda mot syfte och mål. Olika delar i kursen bör ha lite olika former, former som tilltalar olika lärstilar. Det måste finnas möjlighet att problematisera, analysera och dra ut konsekvenserna av olika handlande.

Är kursprogrammet vi gör en planering eller är kursprogrammet resultatet av den planering vi gjort? Hur tänker vi här? Ett program  ska åskådliggöra processen  och vad som faktiskt ska ske och programmet bygger på den planering vi tidigare gjort. Men eftersom programmet kan se olika ut kan det också användas olika. Titta på två olika varianter nedan och fundera vidare på skillnader och likheter i struktur.


Programmet ovan är gjort som en variant av mindmap och beskriver både innehåll och process.
Programmet nedan (även om det inte innehåller text) visar fördelningen mellan dagar och även tider för de olika passen.0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More