2 april 2013

Avsnitt 1 Vad – när – hur – varför lär jag mig?Grunden i vårt resonemang handlar om att lärandet börjar där vi är med det vi redan vet. Utifrån det bygger vi på vår kunskap genom att bearbeta information. Tänk dig att ditt huvud består av klädhängare och krokar. Varje klädhängare och krok är något du kan och vet… genom att ”klä på” dessa skapar du mer vetande, kunnande kring det du redan vet en del om. Att skapa en helt ny krok går så klart också men det kräver mer tid för bearbetning och reflektion. Lättast är alltså när det vi försöker lära oss kan ”kroka i” någonstans i vårt medvetande där vi redan kan lite om detta. Kanske inte så vetenskapligt förklarat men det brukar ge en bild av vad som kanske händer i huvudet då vi lär oss något.David Kolb har beskrivit lärandet som sker genom konkret erfarenhet. Du kan läsa mer om detta på svenska i boken Från lärandets loopar till lärande organisationer av Otto Granberg och Jon Ohlsson.


Bilden ovan ligger till grund för vår syn på lärande. Den beskriver att vi tolkar allt vi ser och tillför våra erfarenheter och värderingar för att skapa modeller av verkligheten. Den teori vi skapar ger oss ett förhållningssätt till det vi ser och upplever. När vi förstår och inser nya saker innebär det också att vi ser världen/bilden på ett för mig nytt sätt.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More